Dobrý den,
Výtejte na ztránce, která od prvního okamžyku musí v každém vzdělaném člověku probudit zděšený.

A to proto, že v životě – a tedy ani v písemném styku – nemáme nikdy druhou šanci udělat perfektní první dojem.

Dokonale to řekl pan Ladislav Špaček, mistr etikety, v tomto videu:

Publikace Písemná komunikace v praxi„Kniha Písemná komunikace v praxi je skvělou pomůckou pro firmu i úřad, využije ji ovšem kdokoliv, kdo chce být zdvořilý, chce zachovávat pravidla současné spisovné češtiny a nechce se znemožnit neznalostí gramatických pravidel. Obsahuje neuvěřitelné množství příkladů, jak správně zacházet s jazykem z hlediska gramatického i grafického. Sama norma o úpravě písemností, která je platným vodítkem pro písemný úřední i osobní styk, nestačí, je jen pouhým výčtem pravidel. Tato kniha ji rozvádí do netušených podrobností, aplikuje ji na písemnosti každodenního využití. Lze ji používat cíleně k uspokojení potřeby napsat správně dopis, proslov nebo úřední dokument, ale lze ji dokonce číst i jako souvislý a obohacující text, neboť její styl a jazyk je na rozdíl od technických norem živý a čtivý, autoři hýří vtipem a umí i při výkladu nudných pravidel vyvolat u čtenářů úsměv.“ (Ladislav Špaček)

Obsah publikace je k dispozici na www.JakNaDopisy.cz/download/osnova.pdf.

ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA PUBLIKACE


2., aktualizované a doplněné vydání vyjde v úvodu prosince 2020.
Nyní můžete učinit předkoupi.

Obchodní firma:
Jméno a příjmení:  *
Ulice: *
PSČ a město: *
Kontaktní e-mail: *
Kontaktní telefon: *
IČ, DIČ:
Počet kusů: *
* povinný údaj

Publikace zasíláme doporučeně nebo jako balík do ruky po potvrzení objednávky s fakturou se 14denní splatností.

S přáním příjemného čtení

Radim Martynek
vedoucí autorského týmu, jednatel Akademie nevšedního vzdělávání, s. r. o.